Genom stöd och aktiviteter hjälps mängder av kvinnor

Varje dag drabbas 26 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Maria Wiklund Karlsson blev själv sjuk i bröstcancer för 20 år sedan – och blev strax därefter den stora eldsjälen i Bröstcancerföreningen (BCF) Amazona.

Maria brinner för att hjälpa kvinnor med bröstcancer på en mängd olika sätt. De senaste åren har BCF Amazona satsat på att erbjuda ett stort utbud av aktiviteter för kvinnor med spridd bröstcancer. Stöd och kunskap är otroligt viktigt för de som är svårast sjuka.

En halv trappa upp i ett sekelskifteshus i Vasastan i Stockholm har BCF Amazona sin föreningslokal. Den är en av totalt 33 bröstcancerföreningar i Sverige – och sett till antalet medlemmar 
(cirka 2 000) den största.

Maria Wiklund Karlsson kom först i kontakt med BCF Amazona för 20 år sedan, när hon själv drabbades av bröstcancer. Fem år senare lämnade hon jobbet inom flygbolaget SAS – för att lägga all sin tid, energi och kraft på att hjälpa andra kvinnor som drabbats av bröstcancer.

Förutom att hon leder hela verksamheten i BCF Amazona sitter hon i ledningsgruppen och i ett antal arbetsgrupper på Karolinska Universitetssjukhuset för utveckling av deras bröstcentrum.
– Jag är inne och petar i det mesta som vi gör – på gott och ont. Tanken är faktiskt att jag är inne på mitt sista år. Jag ska fylla 65 och det är dags för någon annan att ta över. Men det kommer nog bli lite svårt att hålla sig borta, säger hon.

BCF Amazona – som är en ideell förening – finns i första hand till för att ge stöd och information till drabbade kvinnor. Föreningen arrangerar även en mängd olika friskvårdande aktiviteter: stavgång, yoga, vattengympa, Feldenkraiskurser och olika motionslopp.

När det gäller det psykosociala stödet erbjuds samtalsgrupper, öppna hus, inspirationsdagar med blomsterarrangemang, olika typer av retreater, friskvårdsveckor för kvinnor med spridd bröstcancer, matinspirationskurser, keramikdrejning, smyckestillverkning, glaskonst, smideskurser ….
– Totalt arrangerar vi mer än femtio olika kurser i föreningen varje år. För att sprida kunskap om sjukdomen har vi temamöten där läkare och forskare medverkar och svarar på frågor. Deltagarna styr innehållet genom frågor. I samarbete med ABF Stockholm arrangeras också ett antal större föreläsningar varje år om forskning, bröstcancer och behandling, säger Maria Wiklund Karlsson.

Just den här majdagen står en matlagningskurs för kvinnor med spridd bröstcancer på programmet. De åtta platserna bokades upp snabbt och träffen äger rum i hemmiljö på Södermalm.
– Den här typen av aktiviteter är oerhört viktiga. Vår verksamhet handlar mycket om att bygga broar – och om att ingen någonsin ska behöva känna sig ensam. Genom våra aktiviteter får alla möjlighet att träffa medsystrar. Våra stödpersoner finns alltid till hands, och många knyter nya vänskapsband hos oss, berättar Maria Wiklund Karlsson, och fortsätter:
– När det gäller våra aktiviteter har vi som målsättning att kunna erbjuda ett smörgåsbord av olika aktiviteter – det ska finnas något som passar alla. En kvinna som drabbas av bröstcancer är med om en stor livskris – och behöver stöd och hjälp för att hitta tillbaka efter en lång och tuff behandling. Kunskap kring sjukdomen är ett viktigt inslag i verksamheten. Vi har till exempel kunnat visa att våra medlemmar har en mycket bättre följsamhet till den långa medicinering som de flesta bröstcancerpatienter behöver genomgå. På så sätt hjälper vi till att rädda liv.

Det innebär en stor trygghet att BCF Amazona är en fast punkt när det känns som hela havet stormar. Det är dit man kan komma och prata om sådant som är svårt och som man kanske inte vill belasta sina vänner och anhöriga med.

– Många tror att vi kanske bara ältar sjukdomen hela tiden, men det som är så fantastiskt är att vi också upplever så många goda och välgörande skratt trots att anledningen till att vi träffas är allvarlig.

Medan många andra ideella föreningar har brist på volontärer, finns 150 villiga i kö för att hjälpa till bara hos Amazona.
– Har man fått bröstcancer, kommit till oss, överlevt sin cancer och lärt sig att lita på sin nya kropp – ja, då är det väldigt många som vill komma tillbaka och hjälpa andra. Vi har inte något heltäckande system för att ta hand om alla volontärer, och det är något vi måste jobba med att utveckla.

Stockholms Läns Landsting är med och finansierar BCF Amazonas verksamhet till viss del – i övrigt består intäkterna av medlemsavgifter, annonser i den egna tidningen Amazonabladet samt en del privata donationer och minnesgåvor.
– Pengarna används till att driva verksamheten på den nivå medlemmarna efterfrågar, till att betala hyra och en kanslitjänst samt att arvodera kursledare, föredragshållare och liknande – och i möjligaste mån erbjuda medlemmarna så subventionerade aktiviteter som möjligt. Aktiviteterna för våra svårt sjuka subventioneras mest.

Dessutom bedriver BCF Amazona ett omfattande påverkansarbete – inte minst mot sjukvården och mot politikerna. Som enskild, drabbad av bröstcancer, kan man bara företräda sig själv, om man orkar det.
– En kvinna som har gått igenom bröstcancerbehandling får efter avslutad behandling i dag oftast inte träffa sin läkare för uppföljning. Detta trots att patienterna efter avslutad behandling ofta mår riktigt dåligt. Patienterna behöver även bättre stöd och hjälp att kunna fortsätta den långa antihormonella behandlingen på eget sätt. Vi bedriver inget vårdarbete, det får vi inte göra, men som bröstcancervården på många ställen och sätt ser ut i dag, måste vi försöka få till förbättringar genom ständiga påtryckningar och lobbyarbete, säger Maria Wiklund Karlsson.

Maria Wiklund
Ålder: 64 år.
Bor: Djursholm.
Familj: Man och tre vuxna barn.
Gör: Är halvtidsarvoderad ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona och sitter i ledningsgrupp och ett antal arbetsgrupper för bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

BCF Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona
Är en av totalt 33 lokalföreningar inom Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och har cirka 2 000 medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1978 och är Sveriges första och största patientorganisation inom cancer.