Lotteritillstånd

Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, nedan ”Folkspel”, med organisationsnummer 802405-2063 har av Lotteriinspektionen beviljats tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Mer information om Lotteriinspektionen finns längre ner på denna sida.

Folkspel i Sverige AB, nedan ”Folkspel AB”, med organisationsnummer 556350-0692, är ett av Folkspel helägt bolag som agerar servicebolag för spel och lotterier.

Sverigelotten 13 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2016-02-24. Lotteriets försäljningstid är 2016-03-01 till 2017-06-30 och omfattar 20 miljoner lotter á 25 kronor. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 13 är 2017-08-31.

Sverigelotten 14 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2016-12-06. Lotteriets försäljningstid är 2017-03-01 till 2018-06-30 och omfattar 24 miljoner lotter á 25 kronor. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 14 är 2018-08-31.

Lotteriinspektionen:

Folkspels lotterier övervakas och kontrolleras av Lotteriinspektionen, som är en myndighet med uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig säker och pålitlig. I Lotteriinspektionens uppdrag ligger att:

  • Bevaka konsumenternas intresse och se till att minska riskerna för sociala skador som spelande kan föra med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad
  • Bidra till att utbudet av olagligt spel och lotterier minskar

Läs gärna mer om Lotteriinspektionen på http://www.lotteriinspektionen.se/.