Kortregistrering klar

Tack! Ditt kort är nu registrerat.

Din prenumeration debiteras från angivet kort varje månad och efter genomförd betalning skickar Folkspel hem din leverans med lotter. Du får 2 extra sverigelotter som tack för att du registrerat ett betalkort.