Vinstplan Sverigelotten 16

Gäller för 3 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*         3
Kontant            1 000 000            1
Kontant               250 000            1
Kontant               200 000            1
Kontant               100 000            2
Kontant                 20 000            5
Kontant                 10 000            5
Kontant                    2000          25
Kontant                    1000        215
Kontant                      500        200
Kontant                      400        500
Kontant                      200      7000
Kontant                      100   29 582
Kontant                        50  164 001
Kontant                        25  549 700
Bonusdragningar  56 250             1


*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp 25 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång. Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.