Vinstplan

Gäller för 1 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.

Vinst                    Värde(kr)                 Antal (st)          
Högvinst     891 000*     1
Kontant     1 000 000     1
Kontant     250 000     1
Kontant     200 000     1
Kontant     100 000     1
Kontant     20 000     4
Kontant     10 000     6
Kontant     2000     10
Kontant     1000     224
Kontant     500     100
Kontant     400     300
Kontant     200     2375
Kontant     100     15 740
Kontant      50     43 200
Kontant     25     188 040

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten
Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp 25 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång.

Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel och skrapa en högvinstlott. Lägsta vint är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.