Vinstplan

Gäller för 1 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.

Vinst                    Värde(kr)                 Antal (st)          
Högvinst     897 000*     1
Kontant     1 000 000     1
Kontant     250 000     1
Kontant     200 000     1
Kontant     100 000     1
Kontant     20 000     4
Kontant     10 000     6
Kontant     2000     10
Kontant     1000     224
Kontant     500     100
Kontant     400     300
Kontant     200     2375
Kontant     100     15 740
Kontant      50     43 750
Kontant     25     187 500

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten
Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp 25 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång.