Vinstplan

Gäller för 1 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.

Vinst           Värde(kr)     Antal (st)          
Högvinst     891 000*     1
Kontant     1 000 000      1
Kontant     250 000         1
Kontant     200 000         1
Kontant     100 000         1
Kontant     20 000           4
Kontant     10 000           6
Kontant     2000            10
Kontant     1000          224
Kontant     500            100
Kontant     400            300
Kontant     200          2375
Kontant     100       15 740
Kontant      50        43 200
Kontant     25       188 040

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten
Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp 25 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång.

Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel och skrapa en högvinstlott. Lägsta vint är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.