Vinstplan Sverigelotten 16

Gäller för 3 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*         3
Kontant            1 000 000            1
Kontant               250 000            1
Kontant               200 000            1
Kontant               100 000            2
Kontant                 20 000            5
Kontant                 10 000            5
Kontant                    2000          25
Kontant                    1000        215
Kontant                      500        200
Kontant                      400        500
Kontant                      200      7000
Kontant                      100   29 582
Kontant                        50  164 001
Kontant                        25  549 700
Bonusdragningar  56 250             1


*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp 25 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång. Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.

Vinstplan högvinstspel

Vinst (kr)       Antal (st)
25 000 0000   1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000          3
250 000          2
100 000          1