Vinstplan Sverigelotten

Sverigelotten omg 19 STD (25kr)

Gäller för 3 miljoner Sverigelotter á 25kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 4,00st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*           3
Kontant            1 000 000             1
Kontant               100 000             2
Kontant                 25 000             2
Kontant                    1000           15
Kontant                      500         200
Kontant                      200         500
Kontant                      100    53 490
Kontant                        50  180 020
Kontant                        25  516 320

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Sverigelotten omg 18 (25kr)

Gäller för 3 miljoner Sverigelotter á 25kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 3,84st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*           3
Kontant            1 000 000             1
Kontant               100 000             2
Kontant                 25 000             2
Kontant                    1000           15
Kontant                      500         200
Kontant                      200         500
Kontant                      100    53 490
Kontant                        50  147 020
Kontant                        25  580 030
Bonusdragningar  56 250             1

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Sverigelotten Premium V2 och V3 (50kr)

Gäller för 1 miljon Sverigelotten Premium á 50 kr.
Vinstandel: 49,25%, vinsttäthet 1 på 4,35st.

Vinst           Värde(kr)        Antal (st)          
Högvinst    2 601 000*      1
Kontant     1 000 000         1
Kontant     250 000            1
Kontant     100 000            1
Kontant     50 000              2
Kontant     1000               25
Kontant     500               100
Kontant     200          25 000
Kontant     100        105 000
Kontant     50          100 000

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten.

Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)
50 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Sverigelotten Jul (fysisk lott)

Gäller för 2 500 000 Sverigelotter á 25kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 3,84st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*           2
Kontant            1 000 000             2
Kontant               100 000             1
Kontant                 25 000             1
Kontant                    1000           10
Kontant                      500         166
Kontant                      200         525
Kontant                      100    44 906
Kontant                        50  149 000
Kontant                        25  432 000
Bonusdragningar  46 875             1

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

 

Sverigelotten Rosa

Gäller för 2 miljoner Sverigelotter á 25kr. 
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 4,01st.

Vinst                Värde(kr)     Antal (st)          
SL Högvinst     2 351 000*           2
Kontant            1 000 000             1
Kontant               100 000             1
Kontant                 25 000             1
Kontant                    1000           10
Kontant                      500         133
Kontant                      200         420
Kontant                      100    35 000
Kontant                        50  110 000
Kontant                        25  353 000
Bonusdragningar  37 500             1

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel

Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.

Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st

Vinst (kr)       Antal (st)

25 000 0000     1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000            3
250 000            2
100 000            1

Kosing 

Gäller för 1 miljon Kosing á 5 kr.
Vinstandel: 49,9%, vinsttäthet 1 på 3,91st.

Vinst           Värde(kr)        Antal (st)          
Kontant       250 000               1 
Kontant         25 000               2
Kontant           2 500             10
Kontant              250             68
Kontant              100           180
Kontant                50           800
Kontant                20      11 500  
Kontant                10    130 000
Kontant                  5    113 000