Vinstplan Sverigelotten Premium 50 kr

Gäller för 3 miljoner Sverigelotten Premium á 50 kr. Vinstandel: 49,9% med vinst på var 4:e lott i snitt.

Vinst           Värde(kr)       Antal (st)          
Högvinst    2 601 000*     4
Kontant     1 000 000        1
Kontant     250 000           1
Kontant     200 000           1
Kontant     100 000           1
Kontant     20 000             8
Kontant     10 000             7
Kontant     2000               15
Kontant     1000             227
Kontant     500               100
Kontant     400               500
Kontant     200          77 500
Kontant     100        316 590
Kontant     50          300 000


*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten.

Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp till 50 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång. Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.