Vinstplan Sverigelotten Premium 50 kr

Gäller för 1 miljoner Sverigelotten Premium á 50 kr. Vinstandel: 49,25% med vinsttäthet 1 på 4,35.

Vinst           Värde(kr)       Antal (st)          
Högvinst    2 601 000*      1
Kontant     1 000 000        1
Kontant     250 000           1
Kontant     100 000           1
Kontant     50 000             2
Kontant     1000              25
Kontant     500              100
Kontant     200          25 000
Kontant     100        105 000
Kontant     50          100 000


*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten.

Högvinst= Vinst från 100 000 kronor kontant upp till 50 miljoner kronor vid en offentlig dragning.
Alla pengar fås på en gång. Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren.

Vinstplan högvinstspel

Vinst (kr)       Antal (st)
50 000 0000   1
5 000 000       10
2 500 000       50
1 000 000       33
500 000          3
250 000          2
100 000          1