I Solna gör volleybollen skillnad - alla är precis lika välkomna

I Solna gör volleybollen skillnad - alla är precis lika välkomna

Vad gör idrotten för att motverka sexuella övergrepp, kränkningar och diskriminering? Vilken beredskap finns? Solna Volleybollklubb har numera en tydlig handlingsplan och konkreta verktyg. Detta efter ett utbildningssamarbete med Rädda Barnen.

Av Jakob Lundberg

Vad gör idrotten för att motverka sexuella övergrepp, kränkningar och diskriminering? Vilken beredskap finns?

Solna Volleybollklubb har numera en tydlig handlingsplan och konkreta verktyg. Detta efter ett utbildningssamarbete med Rädda Barnen.

High Five.

Det är så mycket mer än bara två händer som möts i en vänskaplig klapp.

High Five är Rädda Barnens utbildningssatsning i samarbete med föreningar och samhällsaktörer. Syftet är att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse.

– Vi har en tydlig värdegrund i Solna VBK, att alla är välkomna och att vi ska ta hand om dem på ett bra sätt. Men samarbetet med Rädda Barnen satte fingret på hur vi aktivt kan motverka mobbning och sexuella trakasserier, säger ordföranden Agneta Elmegård, och fortsätter:

– Nu har vi fått nycklar och verktyg så att vi vet i styrelsen hur vi ska agera om det skulle hända något sådant här. Vi har gjort ett formulär för att upprätta orosanmälan. Vi vet vart vi ska vända oss. Vi har en tydlig handlingsplan och är mer förberedda.

Stina Walheim är verksamhetsansvarig för High Five hos Rädda Barnen i östra Sverige.

– Idrott är jättebra för de allra flesta barn. Men vi vet att kränkningar, övergrepp och även diskriminering förekommer. Och när det sker, så är det väldigt få idrottsföreningar som vet hur de faktiskt ska agera, säger Stina Walheim och utvecklar:

– I High Five ingår att göra en plan för hur alla fina ord om gemenskap och trygghet ska bli verklighet i praktiken. Arbetet blir en start för föreningarna att börja leva sin värdegrund och inte bara prata om den.

Vad är viktigt för att lyckas?

– Att involvera barnen i arbetet. Alla barn ska känna till sina rättigheter och att det finns vuxna i föreningen som har ansvar för att alla mår bra och känner sig trygga. Att hitta sätt att främja öppenhet och kamratskap i föreningen. Och säkerställa att alla ledare har de verktyg som behövs. Kommuner och idrottsförbund är också viktiga aktörer för att stötta föreningarna och hålla trygghetsarbetet levande år efter år.

Hur har barnen deltagit i arbetet i Solna Volleyboll?

– Vi har gjort en enkät bland alla våra ungdomar där de har fått svara på frågor om hur de ser på verksamheten och kontakterna med vuxna i föreningen. Det var också en ungdomsrepresentant med i utbildningen, berättar Agneta Elmegård.

Rädda Barnen stöttar också idrottsföreningar i satsningar på att inkludera nyanlända i verksamheten.

– Det är viktigt att alla barn och ungdomar kan få samma möjligheter. Alla har rätt till en meningsfull fritid. Alla ska ha rätt att vara barn och ha roligt och inte tvingas växa upp för tidigt, säger Antonia Soback, projektledare på Rädda Barnen.

Solna Volleybollklubb är sedan länge en förening med medlemmar som har bakgrund från många olika länder.

Hösten 2017 startades dessutom ett integrationslag med nyanlända som dök upp på klubbens årliga kick-off.

Och i år har föreningen fått ytterligare ett integrationslag – ett gäng spontanidrottande volleybollkillar som kopplades ihop med Solna VBK i samarbete med Rädda Barnen.

– Solna Volleyboll gör jättemycket för sina lag med nyanlända, säger Antonia Soback. De lägger ner mycket tid och energi för att utveckla dem på bästa möjliga sätt. Flera av ungdomarna har gått ledarutbildning som Rädda Barnen erbjuder i samarbete med Stockholmsidrotten.

Klubbordföranden Agneta Elmegård:

– En av de ensamkommande bor i ett familjehem och har en timmes restid till träningen. Ändå missar han inte en enda träning. Kvinnan i den familjen har skrivit till föreningen och belyst hur stor betydelse volleybollaktiviteten har. Hon berättade att ”hennes kille” älskar varje minut hos oss. Det är då man förstår att klubben faktiskt kan göra skillnad i en enda persons liv. Och det känns fantastiskt.

--

 

Fakta

High Five

* Inom High Five arbetar Rädda Barnen tillsammans med idrottsföreningar, kommuner och andra samhällsaktörer. Syftet är att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse.

* För att kunna skapa en trygg idrottsmiljö för barn och unga behöver föreningen tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

* Rädda Barnens metod ”Fem steg till en handlingsplan” genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar.

* Idrottsföreningen bildar en arbetsgrupp med minst fyra personer, en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv ungdom.


Läs mer

Nya jättestora Sverigelotten

Nya jättestora Sverigelotten

Nu finns det två Sverigelotten! Som ett större syskon till den vanliga Sverigelotten med en högvinst på 25 miljoner kronor har nu den nya Sverigelotten Premium – med chansen att vinna otroliga 50 miljoner kronor kommit. Eva Kåpe är produktansvarig för Sverigelotten på Folkspel, föreningarnas eget spelbolag, och hon berättar om bakgrunden till den spännande nyheten.


Folkkära skidhjältar blir ambassadörer för Folkspel

Folkkära skidhjältar blir ambassadörer för Folkspel

I våras avslutade Anna och Emil Jönsson Haag sina framgångsrika karriärer som skidåkare. Nu tar en annan fas vid, då Anna och Emil blir ambassadörer för Folkspel, som driver spelprodukterna Sverigelotten och BingoLotto.


Här ställer alla upp i kampen för friska hjärtan

Här ställer alla upp i kampen för friska hjärtan

I februari går Sverigelottens extra överskott till kampen för friska hjärtan.Då kraftsamlar ICA Kvantum Södra Sandby utanför Lund för att stötta.– Det betyder väldigt mycket för oss, hela personalen känner att man vill hjälpa till, säger Marcus Åberg, spelansvarig.


Hjärtebarnsfonden Väst: Därför  är Sverigelotten så viktig för oss

Hjärtebarnsfonden Väst: Därför är Sverigelotten så viktig för oss

Hos Hjärtebarnsfonden Väst kan familjer och barn som drabbats av hjärtfel söka stöd och hjälp samt delta på träffarna som ordnas.
Och genom att sälja Sverigelotter får fonden in pengar som håller avgifterna nere.