Han vill inte förvalta – utan han vill förändra och driva utvecklingen framåt. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson står inför en mängd utmaningar. – Vi får aldrig glömma att idrotten förenar människor på väldigt många sätt, säger han.

Gör någon glad – ge bort Sverigelotter här

73-årige Björn Eriksson syns och hörs. Han pratar i rubriker och han vet vilken pondus han har i egenskap av ordförande för Riksidrottsförbundet – en folkrörelse med över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar.
Och många av dessa föreningar har en tuff, slitsam vardag. Föreningsekonomin kan alltid bli bättre genom försäljning av Bingolotter och Sverigelotten – men många upplever trots det vardagen som tung och får kämpa väldigt hårt för att få ihop räkenskaperna, istället för att lägga fokus på själva kärnverksamheten.

Under 2018 fick svenska föreningar (många av dem idrottsföreningar) dela på 177 miljoner kronor som överskottet blev från Folkspels produkter – ett tillskott som för många gjorde stor skillnad.
– Behovet av motion och rörelse aldrig varit större än nu. Svenska barn är de mest stillasittande i hela Norden. Våra 20 000 föreningar vill bidra till att fler rör på sig och mår bättre genom hela livet, men då måste det också skapas förutsättningar för vår verksamhet, säger Björn Eriksson.

Nio av tio svenska barn och ungdomar är någon gång under uppväxten aktiva i en idrottsförening – och många är med i flera. Det gör svensk föreningsidrott till Sveriges största folkrörelse, och något som Björn Eriksson tycker att vi ska vara väldigt rädda om.
De ideella ledarna är själva bärkraften; de lägger i regel ner tid och energi utan någon ekonomisk ersättning. Om de skulle ersättas i nivå med outbildade fritidsledare hade den årliga kostnaden uppgått till cirka 20 miljarder kronor, enligt RF:s beräkningar.
– Utan ideella ledare stannar förenings-Sverige. Eldsjälarna därute i landet betyder så oerhört mycket och de är värda så mycket – och det tycker jag att vi alla ska vara bra på att uppmärksamma, säger Björn Eriksson.

Föreningsekonomin och det faktum att Sverige trots den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet inte ställer krav på nya idrottsanläggningar, är två stora och viktiga frågor.
– Idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa. Vi kräver att ordet idrott läggs till i plan- och bygglagen och kommunstudien för 2017 visar att det finns ett brett stöd för det även ute bland kommunerna, säger RF-ordföranden.

Integrationsaspekten och inkluderingen är också något som står väldigt högt på agendan.
– För många i vårt land är idrotten ibland den enda miljön där de känner sig sedda, där de får vara sig själva och där de trots språkbarriärer eller andra hinder får möjlighet att göra sig förstådda. Idrotten ska vara så öppen och ha så låga trösklar att så många som möjligt känner idrotten som ett hem. Då gör vi Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

Fina presenten – en chans på 25 miljoner kronor!

Riksidrottsförbundet och alla dess specialidrottsförbund är medlemmar i Folkspel och får ett ekonomiskt tillskott genom att sälja Folkspels produkter Sverigelotten och Bingolotto.


Läs mer

Nya jättestora Sverigelotten

Nya jättestora Sverigelotten

Nu finns det två Sverigelotten! Som ett större syskon till den vanliga Sverigelotten med en högvinst på 25 miljoner kronor har nu den nya Sverigelotten Premium – med chansen att vinna otroliga 50 miljoner kronor kommit. Eva Kåpe är produktansvarig för Sverigelotten på Folkspel, föreningarnas eget spelbolag, och hon berättar om bakgrunden till den spännande nyheten.


Folkkära skidhjältar blir ambassadörer för Folkspel

Folkkära skidhjältar blir ambassadörer för Folkspel

I våras avslutade Anna och Emil Jönsson Haag sina framgångsrika karriärer som skidåkare. Nu tar en annan fas vid, då Anna och Emil blir ambassadörer för Folkspel, som driver spelprodukterna Sverigelotten och BingoLotto.


Här ställer alla upp i kampen för friska hjärtan

Här ställer alla upp i kampen för friska hjärtan

I februari går Sverigelottens extra överskott till kampen för friska hjärtan.Då kraftsamlar ICA Kvantum Södra Sandby utanför Lund för att stötta.– Det betyder väldigt mycket för oss, hela personalen känner att man vill hjälpa till, säger Marcus Åberg, spelansvarig.


Hjärtebarnsfonden Väst: Därför  är Sverigelotten så viktig för oss

Hjärtebarnsfonden Väst: Därför är Sverigelotten så viktig för oss

Hos Hjärtebarnsfonden Väst kan familjer och barn som drabbats av hjärtfel söka stöd och hjälp samt delta på träffarna som ordnas.
Och genom att sälja Sverigelotter får fonden in pengar som håller avgifterna nere.